Prayers

holy_fathers2-3800x2081_c

Prayer for
Eastern Christians

Theotokos 2

Prayer to Theotokos
Mother of God

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/437678

Prayer to
St Matthias the Apostle

St Thomas Apostle

Prayer to
St Thomas the Apostle

St Ephrem 2

Prayer to
St Ephrem of Edessa

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/437677

Prayer to
St Bartholomew, Apostle